Zapowiedzi przedślubne

Z A P O W I E D Z I
Rzymskokatolickiej Parafii
Zesłania Ducha Świętego
w Boguszowie – Gorcach

Związek małżeński mają zamiar zawrzeć:

Tomasz Krzysztof CZELEŃ , stan wolny, zam. Boguszów-Gorce
Dominika Agnieszka SZLUFCIK, stan wolny, zam. Boguszów-Gorce


Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach obowiązany jest powiadomić Urząd Parafialny.