Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest niezmiennie duszą Kościoła, ożywia go nadzieją, napełnia radością i przypomina o jego młodości. Duch Święty czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden organizm – wspólnotę.

Więcej na stronie: Narodziny Kościoła. Dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego (opoka.org.pl)