Zapowiedzi przedślubne

Z A P O W I E D Z I
Rzymskokatolickiej Parafii
Zesłania Ducha Świętego
w Boguszowie – Gorcach

1. Związek małżeński mają zamiar zawrzeć:

Michał BRATKOWSKI , stan wolny, zam. Wałbrzych
Maja PSUJEK, stan wolny, zam. Boguszów-Gorce

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach obowiązany jest powiadomić Urząd Parafialny.

2. Związek małżeński mają zamiar zawrzeć:

Artur KAŁUŻNY , stan wolny, zam. Boguszów-Gorce
Natalia ZARZYCKA, stan wolny, zam. Boguszów-Gorce

3. Związek małżeński mają zamiar zawrzeć:

Paweł Wojciech KOWALCZYK, stan wolny, zam. Boguszów-Gorce 

Paulina Joanna DOBRZYCKA, stan wolny, zam. Boguszów-Gorce 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach obowiązany jest powiadomić Urząd Parafialny.