Zapowiedzi przedślubne

Z A P O W I E D Z I
Rzymskokatolickiej Parafii
Zesłania Ducha Świętego
w Boguszowie – Gorcach

1. Związek małżeński mają zamiar zawrzeć:

Paweł BOCHENEK , stan wolny, zam. Wysoka
Paulina BORYS, stan wolny, zam. Wysoka

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach obowiązany jest powiadomić Urząd Parafialny.

2. Związek małżeński mają zamiar zawrzeć:

Łukasz SZANIAWSKI , stan wolny, zam. Boguszów-Gorce
Paulina KAZIMIERSKA, stan wolny, zam. Boguszów-Gorce

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach obowiązany jest powiadomić Urząd Parafialny.