Ministranci

DSC_2631

Ministranci i lektorzy naszej parafii z opiekunem ks. Karolem Janikiem (styczeń 2015)


Słowniczek:

Kim jest ministrant?

Termin łaciński ministrare oznacza służyć, pomagać – w  Kościele katolickim – ministrant to osoba posługująca przy celebracji Mszy Świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów.  Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.
Od kiedy istnieją ministranci? Odpowiedź na to pytanie jest właściwie bardzo prosta: od kiedy w ogóle istnieje nabożeństwo. W narodzie izraelskim było jedno pokolenie wybrane do służby w świątyni – pokolenie Lewiego. W powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do posługiwania wiernych. Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami. Gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, wszystko co było do wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków danej wspólnoty. W Polsce Konferencja Episkopatu powołała do istnienia Krajowe Duszpasterstwo Ministrantów w1964 r. Pierwszym Krajowym Duszpasterzem Ministrantów był ks. Jan Wurcel, salezjanin z Wrocławia. Następnie w 1967 roku posługę taką podjął Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Przez minione ponad trzydzieści lat, swój wkład w prace wniosło  wielu kapłanów, którzy z ogromnym zaangażowaniem przygotowywali ministrantów do pełnienia tej zaszczytnej funkcji.
Co oznacza bycie ministrantem? Być ministrantem, znaczy być sługą Chrystusa. Sama służba wymaga czasami od nas naprawdę bardzo wiele wyrzeczeń, ale mamy taką świadomość że służymy samemu Bogu oraz ludziom i ta świadomość nas umacnia. Każdy z nas jest naprawdę bardzo dumny z tego co robi. Nasza służba polega na tym, aby przybliżyć ludziom ważność służenia. Możemy być bliżej Chrystusa, służyć Jemu i nosić określone przedmioty, przygotowywać dary ofiarne, dzwonić dzwonkami i co najważniejsze czytać Słowo Chrystusowe. Dla nas bycie w Liturgicznej Służbie Ołtarza jest bardzo wielką radością, bo przez swoją służbę ukazujemy, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. Treść bycia ministrantem oddaje nasze pozdrowienie:

KRÓLUJ  NAM  CHRYSTE!