Katecheza

Siedem darów Ducha

ks. Jerzy Szymik 1. Dar mądrości Jest on uczestniczeniem w mądrości Jezusa, czyli widzeniem ludzi, rzeczy i ich relacji takimi, jakimi widzi je On. Jest to dar patrzenia na rzeczywistość…