Spowiedź święta

SPOWIEDŹ
1) W czasie Adoracji jak również przed Eucharystią możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania. W konfesjonałach na kratkach umieszczone są folie ochronne.
2) Do spowiedzi można umawiać się telefonicznie (533535423). Zgodnie z aktualnymi zaleceniami spowiedź może odbywać się poza konfesjonałem np. w kancelarii. Należy zachować ostrożności np. odpowiednią odległość. Po spowiedzi można poprosić o Komunię świętą.
3) Praktyka żalu doskonałego dla tych, którzy z bardzo uzasadnionych przyczyn nie mogą przystąpić do sakramentu spowiedzi.