Porządek liturgii od 1 września

Dni powszednie – 8:00, 17:00
Niedziela – 8:00, 11:00, 12:30; 17:00, Jabłów – 9:30