ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

I. TRIDUUM PASCHALNE W DNIACH EPIDEMII

Ze wskazań ks. bp Ignacego Deca:

 • „Ze względu na całkowicie wyjątkowy charakter corocznych świętych obrzędów, w jednym kościele można sprawować poszczególne celebracje Triduum Paschalnego tylko jeden raz, nawet jeśli posługuje tam więcej kapłanów. Dla wiernych, którzy nie mogą być obecni, zalecam łączenie się drogą transmisji.
 • „Przypominam, że uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego zgodnie z tradycją Kościoła jest świątecznym prawem i przywilejem wiernych, a nie obowiązkiem, a zatem nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z popełnieniem grzechu i nie potrzeba w tej kwestii dyspensy”

II. PRZEBIEG TRIDUUM PASCHALNEGO W PARAFII ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO (DOSTĘP DO TRANSMISJI PRZEZ FACEBOOK LUB STRONĘ PARAFIALNĄ)

MSZY WIECZERZY PAŃSKIEJ W WIELKI CZWARTEK O 18.30

 • PO LITURGII MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W TABERNAKULUM DO 22.00
  • PROSIMY O ZACHOWANIE LIMITÓW CO DO ILOŚCI OSÓB

LITURGII MĘKI PAŃSKIEJ W WIELKI PIĄTEK O 18.30

PO LITURGII DO GODZINY 22.00 MOŻLIWOŚĆ ADORACJI:

 • KRZYŻA – NALEŻY ZACHOWAĆ WŁAŚCIWĄ ODLEGŁOŚĆ. NALEŻY TO CZYNIĆ PRZEZ PRZYKLĘKNIĘCIE LUB SKŁON. ZAKAZUJE SIĘ ADORACJI PRZEZ CAŁOWANIE LUB DOTYKANIE
 • PRZY GROBIE PAŃSKIM
 • PROSIMY O ZACHOWANIE LIMITÓW CO DO ILOŚCI OSÓB

WIELKA SOBOTA

 • ADORACJA PRZY GROBIE PAŃSKIM OD GODZINY 9.00 DO WIGILII PASCHALNEJ
 • PROSIMY O ZACHOWANIE LIMITÓW CO DO ILOŚCI OSÓB
 • NIE MA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POKARMÓW W WIELKĄ SOBOTĘ!!!
 • W tym roku nie organizuje się tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów w kościołach i w kaplicach oraz innych miejscach.
 • BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW W NIEDZIELNY PORANEK W DOMACH.
 • OBRZĘD DOSTĘPNY JEST Z TYŁU KOŚCIOŁA NA STOLE PRZY GAZETACH JAK RÓWNIEŻ NA STRONIE NASZEJ PARAFII

WIGILIA PASCHALNA Z 11 NA 12 KWIETNIA ROZPOCZĘCIE O 22.00

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

MSZE ŚWIĘTE JAK W KAŻDĄ NIEDZIELĘ. NIE MA TYLKO MSZY WIECZORNEJ O 17.00. W TYM CZASIE KAPŁANI ODPRAWIAJĄ NIESZPORY ZMARTWYCHWSTANIA KOŃCZĄCE TRIDUUM PASCHALNE.
TRANSMISJA MSZY Z NASZEJ PARAFII W TEN DZIEŃ O GODZINIE 11.00