Pilne! Maksymalnie 60 osób na Mszy św.

W związku ze zmianą limitu od dnia 17 maja informujemy, że na Mszy św. w naszym kościele może przebywać maksymalnie 60.