Odwołanie dyspensy

Zgodnie z nowym Dekretem Biskupa Świdnickiego od czerwca zostaje odwołana udzielona wcześniej dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. oraz uroczystościach obowiązkowych.

Pełny tekst Dekretu na stronie : https://www.diecezja.swidnica.pl/duszpasterski/1232-dekret-biskupa-świdnickiego-dla-duchowieństwa-i-wiernych-diecezji-świdnickiej-na-czas-epidemii-1-vi-br.html