Dekret Biskupa Świdnickiego dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny oraz czynności liturgiczno-duszpasterskich w czasie epidemii koronawirusa – 16.10.2020

https://www.niedziela.pl/artykul/59793/Dekret-biskupa-Marka-Mendyka-w-zwiazku-z