Gorzkie żale – Wielki Post

Przez wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 16.30 będziemy prowadzić nabożeństwo Gorzkich Przypominamy, że za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali można uzyskać Odpust Zupełny.

Msza św. w dni powszednie o godz. 17 – podczas ferii

Przez okres ferii Msze św. w tygodniu /od poniedziałku do soboty/ będą tylko o godz. 17. Nadal są one sprawowane w kaplicy.