Kanoniczna Wizytacja Biskupa

W niedzielę 28 maja nasza Parafia oprócz Odpustu Parafialnego będzie przeżywała także Kanoniczną Wizytację Biskupa. Ksiądz Biskup Adam Bałabuch przybędzie do nas jako następca Apostołów, aby z nami się modlić, aby doświadczyć naszego zaangażowania w życie religijne.

Spotkanie z nim rozpocznie się od wizyty na cmentarzu parafialnym w Jabłowie o godz. 9:15. Następnie będzie przewodniczył Mszy w Jabłowie o godz. 9:30 oraz w kościele w Gorcach o godz. 11. O godz. 12:30 młodzieży naszej parafii udzieli Sakramentu Bierzmowania. Zaś o godz. 15 w kaplicy na plebanii spotka się z przedstawicielami grup parafialnych.

Wizytację Kanoniczną Biskupa, chcemy przeżywać jako ważne wydarzenie w życiu naszej wspólnoty parafialnej. Przybywa do nas ks. Biskup, jak kiedyś Apostołowie do swoich gmin chrześcijańskich, przybywa jako Pasterz, aby nas umocnić w wierze, aby nam błogosławić. Serdecznie zapraszamy do tego wyjątkowego spotkania.