Zasady higieny

W CZASIE PANDEMII W KOŚCIELE OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZASADY:

  • WEWNĄTRZ KOŚCIOŁA MOŻE SIĘ ZNAJDOWAĆ 60 OSÓB (ŁĄCZNIE Z CHÓREM I PRZEDSIONKIEM)
  • NALEŻY ZACHOWAĆ ODPOWIEDNIĄ ODLEGŁOŚĆ (NIE DOTYCZY RODZIN)
  • NALEŻY ZASŁANIAĆ USTA I NOS