Ogłoszenia 29.03.2020

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ROK A

29.03.2020

I. PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy wszystkim wspierającym w tym czasie osoby starsze i chore. Za wzmożoną w tym czasie modlitwę, za indywidualne nawiedzanie w tym okresie Kościoła. Dziękujemy za finansowe wspieranie parafii.

II. OGRANICZENIE LICZBY WIERNYCH NA EUCHARYSTII DO 5 OSÓB!!!
– NA MSZĘ ŚW., RÓWNIEŻ NIEDZIELNĄ ZAPRASZAM TYLKO OSOBY, KTÓRE MAJĄ ZAMÓWIONĄ INTENCJĘ. W LICZBIE NIE WIĘKSZEJ NIŻ 5 OSÓB.
– POZOSTAŁYCH WIERNYCH ZACHĘCAM DO UCZESTNICTWA W EUCHARYSTII PRZEZ POŚREDNICTWO MEDIÓW (TV, RADIA, INTERNET). I DUCHOWE PRZYJMOWANIE KOMUNII ŚW. (CZYM JEST DUCHOWA KOMUNIA W ODRĘBNYM ZAŁĄCZNIKU).
– DYSPENSA OD UCZESTNICTWA W EUCHARYSTII W NIEDZIELĘ ROZSZERZONA JEST NA WSZYSTKICH WIERNYCH!!!

III. ODWOŁANA MSZA ŚWIĘTA O GODZINIE 15.00

IV. NA CZAS KWARANTANNY ODWOŁANE SĄ PUBLICZNIE NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ I GORZKICH ŻALI

V. ZACHĘTA DO INDYWIDUALNEGO NAWIEDZANIA KOŚCIOŁA, ADORACJI
1) Zachęcamy do indywidualnego nawiedzania Kościoła i modlitwy w celu ustania pandemii (starajmy się aby, w świątyni nie było więcej jak 5 osób). Kościół będzie otwarty codziennie od Mszy św. porannej do Mszy św. wieczornej. W tym czasie zachęcamy do odprawienia np. Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.
2) Wystawiony Najświętszy Sakramentu po Mszy św. wieczornej (do 9.30) i porannej (do 18.30).
Adoracje poranne nie odbędą się, gdy odprawiana będzie ewentualna Msza pogrzebowa o godzinie 9.00.

VI. SPOWIEDŹ!!!
1) W czasie Adoracji jak również przed Eucharystią możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania. W konfesjonałach na kratkach umieszczone są folie ochronne.
2) Do spowiedzi można umawiać się telefonicznie. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami spowiedź może odbywać się poza konfesjonałem np. w kancelarii. Należy zachować ostrożności np. odpowiednią odległość. Po spowiedzi można poprosić o Komunię świętą.
3) Praktyka żalu doskonałego dla tych, którzy z uzasadnionych przyczyn nie mogą przystąpić do sakramentu spowiedzi. (Praktyka ta wyjaśniona w odrębnym załączniku).

VII. WIZYTA U CHORYCH
1) ZASADNICZO ODWOŁANA JEST WIZYTA U CHORYCH Z OKAZJI 1 PIĄTKU I 1 SOBOTY MIESIĄCA. ODWIEDZAMY CHORYCH I STARSZYCH NA ICH WYRAŹNE ŻYCZENIE
2) PROSIMY O WZYWANIE KSIĘDZA Z POSŁUGĄ SAKRAMENTALNĄ SZCZEGÓLNIE W NIEBEZPIECZEŃSTWIE ŚMIERCI!

VIII. I KOMUNIA ŚWIĘTA. DUŻE PRAWDOPODOBIEŃSTWO PRZENIESIENIA UROCZYSTOŚCI. NIE JESTEŚMY W STANIE PODAĆ NOWEJ DATY. PROSIMY O ZROZUMIENIE.

IX. BIERZMOWANIE. UTRZYMUJEMY PLANOWANĄ DATĘ (30 MAJA). TRZEBA TEŻ LICZYĆ SIĘ Z EWENTUALNYM PRZENIESIENIEM UROCZYSTOŚCI.

X. PROSIMY O KONTAKT OSOBY KTÓRE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZAPLANOWAŁY SAKRAMENTY: CHRZTU ŚWIĘTEGO, ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

XI. STRONA NASZEJ PARAFII
Zachęcamy do korzystania z naszej strony internetowej. Umieszczane
są na niej bieżące informacje jak również homilia niedzielna. URUCHOMIONY ZOSTAŁ PONOWNIE FACEBOOK.

XII. NIEDZIELA PALMOWA – ROZPOCZĘCIE WIELKIEGO TYGODNIA

XIII. I NIEDZIELA MIESIĄCA
INDYWIDUALNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU OD 13.30 DO 17.00

XVI. NABOŻEŃSTWA ZWIĄZANE Z I CZWARTKIEM, PIĄTKIEM I SOBOTĄ MIESIĄCA.
PROSIMY ODPRAWIĆ INDYWIDUALNIE

XV. OFIARY NA PARAFIĘ MOŻNA WPŁACAĆ NA KONTO PARAFIALNE