KOMUNIKAT

Świdnica, dnia 3 kwietnia 2020 r.

l.dz. 277/2020

KOMUNIKAT

do duchowieństwa i wiernych diecezji świdnickiej

 
Uprzejmie informuję, ze Ojciec Święty Franciszek w odpowiedzi na mój list z dnia 3 lipca 2019 r. przyjął w dniu 31 marca 2020 r. moją rezygnację z urzędu biskupa świdnickiego i mianował biskupem świdnickim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej Marka Mendyka. Równocześnie informuję, że zlecił mi posługę biskupią w charakterze Administratora Apostolskiego Diecezji Świdnickiej do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego przez mojego następcę.
Polecam osobę nowego biskupa świdnickiego modlitwom duchowieństwa i
wiernych.
                                                                                                    + Ignacy Dec
                                               Administrator Apostolski Diecezji Świdnickiej

Powyższy Komunikat Administratora Apostolskiego Diecezji Świdnickiej
należy odczytać w najbliższą niedzielę podczas Mszy Świętych we wszystkich kościołach i kaplicach na terenie diecezji świdnickiej.

  • Adam Bałabuch
    Wikariusz Generalny