Komunia duchowa

WARUNKI KOMUNII DUCHOWEJ GDY NIE MOGĘ UCZESTNICZYĆ W KOMUNII SAKRAMENTALNEJ:

  • JEŚLI JEST TO MOŻLIWE UCZESTNICTWO W EUCHARYSTII PRZEZ MEDIA (TV, RADIO, INTERNET)
  • STAN ŁASKI UŚWIĘCAJĄCEJ – BRAK GRZECHU ŚMIERTELNEGO (CIĘŻKIEGO), KTÓRY ZRYWA ŁĄCZNOŚĆ Z BOGIEM
  • WŁAŚCIWA DYSPOZYCJA SERCA:
    • Wzbudzenie wiary w realną obecność w Eucharystii
    • Miłość skierowaną ku Jezusowi
    • Pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie

PROPOZYCJA MODLITWY

„Jezu mój! wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w duszy mojej. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do serca mojego. Obejmuję Cię jakobyś już do mnie przyszedł i cały z Tobą się łączę, nie dozwól, abym się miał oddalić od Ciebie.”