Kazanie pasyjne 05.04.2020

Kazanie pasyjne – ks. Mirosław Rakoczy – Gorce 5.04.2020