Pilne! I Komunia św. i Bierzmowanie.

PILNE!

I KOMUNIA ŚWIĘTA
W piątek 15 maja na godzinę 18.30 zapraszam rodziców i opiekunów dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej na spotkanie organizacyjne zwiane z terminem i przygotowaniem do I Komunii Świętej. W związku z limitami co do ilości osób w Kościele, proszę aby przyszedł 1 rodzic lub opiekun. Na spotkaniu obowiązują wszystkie przepisy sanitarne.

BIERZMOWANIE
SAKRAMENT BIERZMOWANIA BĘDZIE UDZIELONY 8 PAŹDZIERNIKA (CZWARTEK) O GODZINIE 17.00.
Należy brać pod uwagę ewentualne zmiany spowodowane sytuacją związaną z epidemią.