Proboszczowie

 • Ks. Paul Kühn
 • Ks. Martin Schramm
 • Ks. Alfons Franz
 • Ks. Herbert Herzmann
 • Ks. Franz Niering
 • Ks. Roman Kowalski
 • Ks. Edmund Jasiak
 • Ks. Władysław Chmielewski
 • Ks. Józef Krysowski
 • Ks. Piotr Lewandowski
 • Ks. Bronisław Wojtera
 • Ks. Władysław Pękala
 • Ks. Stanisława Chabina
 • Ks. Zenon Ochel
 • Ks. Alojzy Swoboda
 • Ks. Leszek Sienkiewicz
 • Ks. Mirosław Rakoczy
 • Ks. Wojciech Baliński
fot. Kamil Markowicz