Prawdziwe i fałszywe obrazy Ducha Świętego. Jak mówić i jak nie mówić o Bogu dzisiaj? – wykład, WSD Świdnica

Szczęść Boże,

Zapraszamy na III odsłonę programu Drogami Wiary i Rozumu. W tym roku tematy dwóch z czterech planowanych spotkań dotyczyć będą trzeciej prawdy wiary: „Wierzę w Ducha Świętego i Kościół Święty”. Dwa kolejne wykłady będą dla Państwa miłą niespodzianką.

Pierwszy wykład „Prawdziwe i fałszywe obrazy Ducha Świętego. Jak mówić i jak nie mówić o Bogu dzisiaj?” wygłosi ks. prof. dr hab. Andrzej Kobyliński, wykładowca Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wykładowca przedstawi obraz Ducha Świętego zgodny z nauczaniem Kościoła. Odniesie się tym samym krytycznie do wielu modnych ruchów i wspólnot religijnych, które w sposób fałszywy i wypaczony przedstawiają Ducha Świętego.

Prosimy o aktywne włączenie się w poinformowaniu osób należących do Wspólnot. Prosimy o udostępnienie plakatu na stronie internetowej Wspólnoty i portalach społecznościowych

Spotkanie odbędzie się 18 listopada (poniedziałek) o godzinie 17.00 w auli WSD w Świdnicy.

Tematy i terminy kolejnych spotkań:

Wykład 2. Dlaczego Kościół potrzebny jest do zbawienia? – 20 I 2020 r., poniedziałek, godz. 17.00 – ks. prof. dr hab. Dariusz Kowalczyk SJ (Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie)

Wykład 3: Jak powstał świat i człowiek? Księga Rodzaju a teoria ewolucji.

Wykład 4: Czy nauka zapewni nam nieśmiertelność? – 1 VI 2020r. – p. prof. dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Raz jeszcze serdecznie zapraszamy!

Pozdrawiam

Ks. Marcin Dolak

Wicerektor WSD