Wizytacja 2018

Sprawozdanie Proboszcza Parafii
Zesłania Ducha Świętego w Boguszowie – Gorcach
z racji wizytacji kanonicznej
w dniach 20-21 maja 2018 roku

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie,

W imieniu wiernych oraz własnym witam Waszą Ekscelencję w tutejszej Parafii  Zesłania Ducha Świętego. Przybywasz do nas w ramach wizytacji kanonicznej, która w diecezji odbywa się co 5 lat. Ostatnie wizytacja odbyła się w kwietniu 2013  roku, którą przeprowadził Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ignacy Dec. Ekscelencjo, w dekrecie nominacyjnym w pierwszych zdaniach przeczytałem: „ Parafia  jest wspólnotą wiernych, gdzie realizuje się posłannictwo Kościoła powszechnego…. a w której duchową  troskę sprawuje pod zwierzchnictwem biskupa diecezjalnego proboszcz jako własny pasterz. Przeto winien odznaczać się dużą gorliwością  duszpasterską, a także przykładem własnego życia stawiając na pierwszym miejscu chwałę Bożą i zbawienie powierzonych sobie dusz. / dekret nominacyjny z 26.08.2009/. Słowa te są  programem mojego posługiwania w tej parafii.

Parafia ta powstała w 1923 roku a więc 95 lat temu  i swoim zasięgiem obejmuje dawne Gorce, dwie wioski : Jabłów i Nowy Lubominek.  Razem liczy ok. 4075 mieszkańców, z czego znaczny procent wyjechało za chlebem w inne rejony świata. Kościół w którym się znajdujemy powstał  1924-1929 i został konsekrowany przez Księdza Kardynał Bertrama z Wrocławia.

Wierni, którzy tu przybyli  po II wojnie światowej to Polacy z Francji, Niemiec, Belgii oraz z kresów wschodnich zwłaszcza z Drohobycza i Borysławia, a także z Polski centralnej. Główny zajęciem większości mieszkańców była praca w kopalni węgla kamiennego do momentu jej zamknięcia. Obecnie pracują tam gdzie pracę znajdą. W znacznej części wierni to katolicy. Chociaż frekwencja na niedzielnej Mszy wacha się w granicach od 10 do 18% a w okresach świąteczny więcej to można śmiało powiedzieć, że wierni którzy przychodzą są przywiązani do Pana Boga i Kościoła.

To przywiązanie widać chociażby dzięki codziennemu uczestnictwu w codziennej Mszy,   a także w okresowych nabożeństwach. Aby stworzyć lepszą możliwości bycia na Mszy kontynuujemy te praktyki religijne, które sa tu od kilku lat.  Msze w dni powszednie o godz. 8,00 i 18,00 /zimą o 15,0. Są też liczne nabożeństwa takie jak: droga krzyżowa w piątek rano o 8,00 przez cały rok poza okresem wielkanocnym; nabożeństwo za przyczyną bł Jana Pawła II; św. O. Pio ; św. Michała Archanioła; w środę prowadzimy  nowennę do Matki Bożej Nieustającej, nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątki. Oprócz tego adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy poniedziałek po Mszy rannej i każdy czwartek godzinę przed Mszą wieczorną, adoracja w I niedzielę miesiąca od godz. 9,00 do 15,00 i kończy się zmianą tajemnic Żywego Różańca oraz koronką do Miłosierdzia Bożego.  Wierni uczestniczą  także w rekolekcjach wielkopostnych  i adwentowych a także w rekolekcjach wakacyjnych w czerwcu cieszących się duża frekwencją. W tym roku ze św. Charabelem.

Mówiąc o życiu religijnym mieszkańców Gorc nie  można zapomnieć o wiernych z Jabłowa, którzy gromadzą  się w świątyni powstałej w II połowie XVI wieku pod wezwaniem  Matki Bożej Częstochowskiej. Tam Msze są sprawowane w niedzielę i święta oraz w I soboty miesiąca. Frekwencja wiernych wacha się w granicach  8-10%. Część wiernych dojeżdża także do Gorc.

Zaangażowanie wiernych widać także w zatroskaniu o piękniejącą z dnia na dzień  świątynie, plebanię i otoczenie W okresie od ostatniej wizytacji czyli od 2013 roku naszej wspólnej działalności dzięki ofiarności i zatroskaniu wiernych zakupiono i wykonano:

Wykonano kompleksowe odwodnienie kościoła
Wykonano  kapitalny remont elewacji kościoła z przebudową wejścia i dachu nad zakrystią
Założono monitoring
Wymieniono wszystkie rynny
Wymieniono 5 drzwi w zakrystii
Wymieniono wszystkie drzwi wejściowe do kościoła
wykonano nowe kraty w drzwiach
Zakupiono  obrazy św. Barbary , św. Charabela, św. Michała, św. Jana Pawła II
Sprowadzono z niemieckiego kościoła: 3 zabytkowe konfesjonały i je odremontowano, dwa zabytkowe boczne ołtarze, balaski,
Pozłocono 3 kielichy w tym jeden zabytkowy i 3 pateny ministranckie
wykonano nowe 2 ołtarze, chrzcielnicę i 2 ambonki
Pozłocono 3 kielichy w tym jeden zabytkowy i 3 pateny ministranckie
Sprowadzono do kościoła w Jabłowie konfesjonał zabytkowy i 20 ławek
W kościele w Jabłowie postawiono nowy ołtarz soborowy z piaskowca
Zakupiono kilka nowych ornatów stojak  pod mszał kielich do komunii pod dwiema postaciami, komplet ozdobnych ampułek.
Odwodniono plebanię
Przeprowadzono remont kapitalny elewacji plebani
wymieniono wszystkie rynny na plebani
Wyremontowano kompleksowo kaplicę św. O. Pio / nowa posadzka, nowy kamienny ołtarz, nowy konfesjonał, sprowadzona fisharmonia, odrestaurowano 6 starych zabytkowych ławek, zakupiono 10 nowych klęczników tapicerowanych
Wyremontowano kompleksowo salkę katechetyczną z podłogą włącznie,
Po 8 latach Wyremontowano kuchnię i dwa pokoje mieszkalne
przeprowadzono odnowienie mieszkania księdza wikariusza
położono nowe kafelki na 2 korytarzach plebani
wyremontowano i osuszono cześć piwnic
zakupiono nowy piec co na ekogroszek.
przeprowadzono remont kapitalny wewnątrz i na zewnątrz 2 garaży i dobudowano dwa nowe garaże służące tez jako podręczne magazynki
zrewitalizowano cały teren wokół kościoła i plebanii
postawiono nowe mury i płot z bramą automatycznie otwieraną.

Ekscelencjo,

Kończąc to sprawozdanie pragnę podkreślić, że na te sprawy zewnętrze w ciągu tych 5 lat wydaliśmy przeszło 900 000 złotych. Ofiary te pochodziły głównie z ofiarności wiernych, od wiernych fundatorów i darczyńców i w małej części  ze środków własnych proboszcza.

Pragnę tutaj  podkreślić, że to wszystko można było wykonać nie tylko dzięki ofiarności ale zaangażowaniu wielu wiernych, szczególnie przy pracach w świątyni i na plebani, które przecież w większości wykonaliśmy dzięki zatroskaniu wielu osób. Jest także grupa 5 panów którzy przychodzą zawsze kiedy jest pilna potrzeba. Gdyby nie oni koszt by wzrósł wielokrotnie. I muszę ich wymienić: Panowie Andrzej Wróbel, Krystian Sibirski, Henryk Hopa, Marian Kościelniak i pełniący funkcję zakrystiana Pan Stefan Romanik. Także wile Pań jest zaangażowanych czynnie w życie Parafii. Ilekroć o coś poproszę to nie odmawiają.

Składam tym wszystkim, którzy tutaj pomagali i pomagają serdeczne podziękowanie. Moje słowa nie są wstanie wyrazić tego co czuję. Proszę więc Ekscelencję o modlitwę w intencji całej parafii, umocnienie Słowem Bożym i pasterskie błogosławieństwo.