Wizytacja

Sprawozdanie Proboszcza Parafii
Zesłania Ducha Świętego w Boguszowi-Gorcach
z racji wizytacji kanonicznej
w dniu 14 kwietnia 2013 roku

 

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie Pasterzu Diecezji Świdnickiej,

W imieniu wiernych oraz własnym witam Waszą Ekscelencję w tutejszej Parafii Zesłania Ducha Świętego. Przybywasz do nas w ramach wizytacji kanonicznej, która w diecezji odbywa się co 5 lat. Ostatnie wizytacja odbyła się 15.11.2008 roku, którą przeprowadził Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adam Bałabuch a proboszczem był wówczas Ks. Alojzy Swoboda, który odszedł z parafii 03 sierpnia 2009 roku. 26 sierpnia 2009 roku mianowałeś mnie Ekscelencjo na proboszcza tej owczarni. Jako następca Księdza Alojzego składam Mu w imieniu wiernych i własnym podziękowanie za 26 lat posługi.

Ekscelencjo, w dekrecie nominacyjnym w pierwszych zdaniach przeczytałem: „ Parafia jest wspólnotą wiernych, gdzie realizuje się posłannictwo Kościoła powszechnego…. a w której duchową troskę sprawuje pod zwierzchnictwem biskupa diecezjalnego proboszcz jako własny pasterz. Przeto winien odznaczać się dużą gorliwością duszpasterską, a także przykładem własnego życia stawiając na pierwszym miejscu chwałę Bożą i zbawienie powierzonych sobie dusz. (dekret nominacyjny z 26.08.2009). Słowa te są programem mojego posługiwania w tej parafii.

Parafia ta powstała w 1923 roku a więc 90 lat temu i swoim zasięgiem obejmuje dawne Gorce, dwie wioski: Jabłów i Nowy Lubominek. Razem liczy ok. 5000 tyś mieszkańców, z czego znaczny procent wyjechało za chlebem w inne rejony świata. Kościół w którym się znajdujemy powstał 1924-1929 i został konsekrowany przez Księdza Kardynał Bertrama z Wrocławia.

Wierni, którzy tu przybyli po II wojnie światowej to Polacy z Francji, Niemiec, Belgii oraz z kresów wschodnich zwłaszcza z Drohobycza i Borysławia, a także z Polski centralnej. Głównym zajęciem większości mieszkańców była praca w kopalni węgla kamiennego do momentu jej zamknięcia. Obecnie pracują tam gdzie pracę znajdą.

W znacznej części wierni to katolicy. Chociaż frekwencja na niedzielnej Mszy wacha się w granicach 20% a w okresach świątecznych od 30 do 40% to można śmiało powiedzieć, że są przywiązani do Pana Boga i Kościoła.

To przywiązanie widać także dzięki codziennemu uczestnictwu we Mszy znacznej grupie wiernych a także w okresowych nabożeństwach. Aby stworzyć lepszą możliwości bycia na Mszy kontynuujemy te praktyki religijne, które tu już były oraz wprowadzono Msze w dni powszednie rano o godz. 7.00 i w niedzielę ze szczególnym uczestnictwem dzieci o godz. 12.30. Na każdej mszy Świętej także w dniu powszednie jest głoszone Słowo Boże.

Wprowadzono też liczne nabożeństwa takie jak: droga krzyżowa w piątek rano o 7.00 przez cały rok; nabożeństwo za przyczyną bł. Jana Pawła II w każdy poniedziałek; św. O. Pio w każdy wtorek od momentu sprowadzenia relikwii w 2010 roku; w środę prowadzimy nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Oprócz tego wprowadzono adorację Najświętszego Sakramentu w każdy poniedziałek po Mszy rannej i każdy czwartek godzinę przed Mszą wieczorną. Poszerzono także czas adoracji w I niedziele miesiąca i trwa obecnie od godz. 9.00 do 15.00 i kończy się zmianą tajemnic Żywego Różańca oraz koronką do Miłosierdzia Bożego.

Należy też zaznaczyć, że za zgodą Jego Ekscelencji a dnia 19 marca 2010 roku utworzono na plebani kaplicę /zwyczajowo zwaną kaplicą św. O. Pio (z prawem przechowywania Najświętszego Sakramentu). Tutaj też odbywają się niektóre nabożeństwa i Msze w dni powszednie w okresie zimowym. Wierni uczestniczą także w rekolekcjach wielkopostnych i wprowadzonych po kilkuletnie przerwie rekolekcjach adwentowych a także w rekolekcjach wakacyjnych na przełomie maja i czerwca cieszących się duża frekwencją.

Część wiernych oddaje się działalności w różnych grupach i stowarzyszeniach działających przy parafii. Przy parafii istnieje i działa: Odnowa w Duchu Świętym, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Towarzystwo Przyjaciół WSD w Świdnicy, Żywy Różaniec, ministranci i schola.

Mówiąc o życiu religijnym mieszkańców Gorc nie można zapomnieć o wiernych z Jabłowa, którzy gromadzą się w świątyni powstałej w II połowie XVI wieku pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Tam Msze są sprawowane w niedzielę i święta oraz w I piątki miesiąca. Frekwencja wiernych wacha się w granicach 8-12%. Część wiernych dojeżdża także do Gorc.

To zaangażowanie wiernych widać także w zatroskaniu o piękniejącą z dnia na dzień świątynie. W okresie 3,5 letniej naszej wspólnej działalności dzięki ofiarności i zatroskaniu wiernych zakupiono i wykonano:

 • dzwony i kuranty elektroniczne
 • dwa konfesjonały
 • 2 boczne ołtarze
 • 37 ornatów
 • Obrazy: Pana Jezusa Miłosiernego, bł. Jana Pawła II, św. Michała Archanioła, Pana Jezusa Dobrego pasterza, monumentalny obraz Wniebowzięcia NMP i Zesłania Ducha Świętego
 • Poddano renowacji: obraz tzw. „ Golgota” w ołtarzu głównym, oraz MB Nieustającej Pomocy oraz 5 figur gipsowych i drewnianych, postać św. Marcina, nastawkę adoracyjną oraz wykonano drugą nową w formie tabernakulum
 • 3 żyrandole
 • 18 kinkietów
 • 1 żyrandol i 6 kinkietów do kaplicy
 • 10 świeczników
 • Ambonkę granitową
 • Chrzcielnicę granitową
 • Ambonkę przewodniczenia
 • 1 tabernakulum pancerne do kaplicy
 • 14 stacji drogi krzyżowej
 • Komplet 26 figur do Szopki bożonarodzeniowej
 • 2 figury Pana Jezusa Zmartwychwstałego
 • 1 figura Pana Jezusa do grobu
 • 1 tron adoracyjny drugi wykonano drewniany
 • 3 pateny głębokie mszalne
 • Poddano renowacji i konserwacji 4 kielichy mszalne, 4 puszki, 3 monstrancje, 4 pateny mszalne, 2 kustodie
 • 12 krzeseł i 1 fotel dla celebransa
 • 3 chodnik dywanowe
 • 50 ociepleń na siedziska ławek
 • 2 mszały duże i 2 małe
 • 2 komplety lekcjonarzy
 • 2 komplety ampułek ze stali nierdzewnej i 1 komplet szklany
 • 2 kropielnice + 2 kropidła podręczne i 1 komplet do pokropienia mszalnego
 • 1 Ewangeliarz
 • 1 krzyż adoracyjny
 • 3 komże
 • 2 welony naramienne
 • 5 alb
 • 5 alb lektorskich i 30 kompletów ubioru ministranta
 • 5 kompletów bielizny kielichowej
 • 3 kapy do nabożeństw / czerwona, biała i fioletowe/
 • 10 obrusów ołtarzowych
 • 2 bursy
 • 4 stuły
 • 1 cyborium
 • 1 Świecznik pod paschał i 1 pod roratkę
 • Komplet mebli do zakrystii
 • Komplet mebli do kuchni , przedpokoju , jadalni i gabinetu
 • 6 mikrofonów / 3 na ołtarz i ambonki oraz 3 dla scholi/ + mikser
 • 1 komplet mikrofonu bezprzewodowego
 • Instrumenty muzyczne dla scholi
 • Wzmacniacz przenośny zwany pogrzebowym
 • Piec centralnego ogrzewania
 • 5 grzejników c.o.
 • 3 komplety zestawów łazienkowych: kabiny, prysznice, baterie, sedesy, umywalki, meble
 • 15 okien na plebanie
 • 15 okien zewnętrznych na kościele
 • 6 drzwi wejściowych antywłamaniowych

W tym czasie 3,5 letnim wykonano także następujące prace:

a. Świątynia

 • remont kompleksowy posadzki – płytki granitowe
 • przebudowano prezbiterium
 • remont kapitalny zakrystii / strop podłogowy drewniany zastąpiono betonowym, tynki, malowanie, posadzka/
 • wykonano toaletę w zakrystii / doprowadzono wodę i odprowadzono ścieki/
 • wymieniono instalację elektryczną w całości
 • wymieniono całe oświetlenie
 • wymalowano całą świątynię wewnątrz/ nowe tynki + malowanie/
 • przeprowadzono renowację obrazu w ołtarzu głównym
 • zawieszono namalowany obraz monumentalny nad prezbiterium
 • wykonano dwa boczne ołtarze
 • wymieniono dach nad zakrystią i bocznym wejściem
 • trwa ocieplanie zakrystii z zewnątrz
 • naprawiono część murów przed kościołem
 • wykonano drogę dojazdową do zakrystii
 • doprowadzono ogrzewanie do zakrystii z plebani

 

b. Plebania

 • przeprowadzono remont kapitalny kuchni, jadalni, kancelarii, salki katechetycznej
 • wykonano kaplicę mszalną
 • przeprowadzono kapitalny remont mieszkań księży / ściany, podłogi, łazienki/
 • poprawiono c.o. z wymiana pieca włącznie
 • wymienno instalację elektryczną od piwnic po strych
 • w części wymieniono instalację kanalizacyjną
 • wymieniono 15 okien
 • wymieniono 4 drzwi wejściowych i do pokoi

c. Jabłów

 • wymieniono instalację elektryczną
 • wymieniono całe oświetlenie świątyni
 • wymalowano wnętrze świątyni
 • przeprowadzono renowację ołtarza głównego
 • poddano renowacji obraz MB Częstochowskiej Królowej Polski
 • wykonano nową posadzkę
 • wykonano nową bramę i furtkę wejściową
 • zakupiono obrazy MB Częstochowskiej, bł Jana Pawła II

Ekscelencjo,

Kończąc to sprawozdanie pragnę podkreślić, że na te sprawy zewnętrze w ciągu tych 3,5 lat wydaliśmy przeszło 430 000 złotych. Ofiary te pochodziły głównie z ofiarności wiernych, od wiernych fundatorów i darczyńców i w małej części ze środków własnych proboszcza.

Pragnę tutaj podkreślić, że to wszystko można było wykonać nie tylko dzięki ofiarności ale zaangażowaniu wielu wiernych, szczególnie przy pracach w świątyni i na plebani, które przecież w większości wykonaliśmy dzięki zatroskaniu wielu osób. Wielu Panów a także czasami Pań przychodziło i przychodzi kiedy są o to poproszone. Jest także grupa 5 panów którzy przychodzą zawsze kiedy jest pilna potrzeba. Gdyby nie oni koszta by wzrosły wielokrotnie.

Składam tym wszystkim, którzy tutaj pomagali i pomagają serdeczne podziękowanie. Moje słowa nie są wstanie wyrazić tego co czuję. Proszę więc Ekscelencję o modlitwę w intencji całej parafii, umocnienie Słowem Bożym i pasterskie błogosławieństwo.

Plan wizytacji kanonicznej przeprowadzonej przez
Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Prof. dr hab. Ignacego Deca
w Parafii Zesłania Ducha Świętego w Boguszowie-Gorcach
w dniu 14 i 15 kwietnia 2013 roku

Niedziela 14 kwietnia 2013

 • 8.00 – Msza Święta ogólna z Kazaniem Księdza Biskupa – odprawia Ks. Proboszcz
 • 9.30 – Msza Święta w Jabłowie z kazaniem Księdza Biskupa – przewodniczy ks. Mateusz
 • 11.00 – Msza Święta ze sprawozdaniem ks. Proboszcza – przewodniczy Ksiądz Biskup
 • 12.30 – Msza Święta z udzieleniem sakramentu chrztu świętego przez Księdza Biskupa – odprawia ks. sekretarz Księdza Biskupa
 • 14.00 – Obiad z zaproszonymi wiernymi szczególne zaangażowanymi w życie Parafii.
 • 17.00 – spotkanie w kaplicy na plebani z przedstawicielami grup parafialnych / Odnowa w Duchu Świętym, Żywy Różaniec, Towarzystwo Przyjaciół WSD w Świdnicy, ministranci, schola/
 • 18.00 – Msza Święta z udzieleniem sakramentu bierzmowania – przewodniczy Ksiądz Biskup w otoczeniu księży z dekanatu.
 • 19.30 – kolacja z duchowieństwem dekanatu i zakończenie wizytacji

Poniedziałek 15 kwietnia 2013

 • 9.00 – spotkanie z gronem pedagogicznym w szkole.
 • 9.45 – spotkanie z dziećmi ze szkoły podstawowej i młodzieżą z gimnazjum w kościele.
  • Przedstawienie wykonane przez dzieci i młodzież w świątyni
  • Słowo Księdza Biskupa