Zmarł tato ks. Daniela – śp. Robert Kapłon

Księże Danielu składamy na Twoje ręce wyrazy współczucia.
Niech dusza zmarłego taty osiągnie pokój i znajdzie ukojenie w ramionach Ojca w niebie.

z modlitwą
parafianie