Rekolekcje diecezjalne – listopad Świebodzice

Wydział Duszpasterski Świdnickiej Kurii Biskupiej serdecznie zaprasza na Rekolekcje Diecezjalne.

Chrześcijanin na rozdrożu

Temat rekolekcji

Rekolekcje wygłosi ks. prof. Robert Skrzypczak z Warszawy

Plan rekolekcji:

23 XI – Dzień dla księży
(Bardo – Dom Rekolekcyjny Santa Aniela)

program w przygotowaniu
24 XI – Dzień dla sióstr zakonnych
(Bardo – Dom Rekolekcyjny Santa Aniela)

program w przygotowaniu
25 XI – Dzień dla młodzieży
(hala sportowa OSiR w Świebodzicach)

program w przygotowaniu

26 XI – Dzień dla dorosłych
(hala sportowa OSiR w Świebodzicach)

program w przygotowaniu

Miejsce rekolekcji:
23-24 XI 2023
Dom Rekolekcyjny Santa Aniela, ul. Krakowska 31, 57-256 Bardo

25-26 XI 2023
Hala Sportowa OSiR, ul. Mieszka Starego 6, 58-160 Świebodzice

Więcej informacji na stronie: Rekolekcje Diecezjalne – 23-26 XI 2023 r. (mocewangelii.pl)