Wydarzenie o znamionach cudu eucharystycznego

W parafii św. Jacka w Legnicy, na Hostii, która 25 grudnia 2013 roku przy udzielaniu Komunii świętej upadła na posadzkę i która została podniesiona, i złożona do naczynia z wodą,…