Zapraszamy!

Od października br. do połowy 2022 r. w Kościele na całym świecie trwa ogłoszony przez papieża Franciszka Synod. Synod najogólniej mówiąc jest czasem wspólnego zastanawiania się nad sytuacją Kościoła, nad jego teraźniejszością i przyszłością. Zupełną nowością obecnego Synodu jest fakt, że papież prosi by wzięli w nim udział nie tylko biskupi, księża ale przede wszystkim wszyscy ochrzczeni a nawet osoby niekoniecznie nawet formalnie należące do Kościoła, chcące jednak włączyć się w spotkania synodalne.


Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby włączyć do naszej parafialnej grupy synodalnej. Mamy nadzieję, że podczas kilku wspólnych spotkaniach, dzięki modlitwie dane nam będzie otwarcie porozmawiać o Kościele, o jego sytuacji, o jego nadziejach oraz o wyzwaniach, przed którymi stoi. Spotkanie w grupie ma być czasem nade wszystko wzajemnego słuchania i bardzo szczerego wypowiedzenia się o tym, co nas cieszy i co nas boli w Kościele.


Wszystkie głosy wypowiedziane w trakcie spotkań parafialnej grupy synodalnej zostaną przekazane do diecezjalnego zespołu kierowanego przez Biskupa Świdnickiego, bp. Marka Mendyka a następnie zebrane i w kolejnych etapach przekazane aż do Stolicy Apostolskiej.


Wszystkich, dosłownie wszystkich, zainteresowanych utworzeniem grupy, czyli osoby w każdym wieku, osoby zaangażowane w życie parafii, ale także będące w naszym kościele rzadko, a wręcz wcale, prosimy o zgłoszenie się do nas lub po zakończonej Mszy św. do zakrystii. Jedna grupa synodalna może składać się maksymalnie z 12 osób. Gdyby z naszej parafii zgłosiło się więcej niż 12 osób zostanie utworzona kolejna synodalna grupa konsultacyjna.


Prosimy o śmiałe i odważne zgłaszanie się, niech to będzie wyraz naszej troski i miłości do Kościoła. Gorąco zachęcamy do wspólnych spotkań synodalnych, o które prosi nas przez naszego Biskupa Marka Ojciec Święty Franciszek.

Pozdrawiamy Was serdecznie

Halina Kaliszewska i Piotr Lorek

Kontakt: tel. 600 017 983

E-mail: