Ogłoszenia 05.04.2020

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
NIEDZIELA PALMOWA ROK A

05.04.2020

I. PODZIĘKOWANIA
– Dziękujemy wszystkim wspierającym w tym czasie osoby starsze i chore. Za wzmożoną w tym czasie modlitwę, za indywidualne nawiedzanie w tym okresie Kościoła.
– Dziękujemy za finansowe wspieranie parafii

II. NIEDZIELA PALMOWA – ROZPOCZĘCIE WIELKIEGO TYGODNIA.
Pierwsza transmisja liturgii z naszego Kościoła o godzinie 11.00!!!

III. ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE.
W WIELKI CZWARTEK MSZĄ WIECZERZY PAŃSKIEJ WIECZOREM ROZPOCZYNAMY ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE. JEST TO SZCZYT CAŁEGO ROKU LITURGICZNEGO. TRUDUUM KOŃCZY SIĘ W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA NABOŻEŃSTWEM NIESZPORÓW (Do szczegółowego planu i sposobu uczestnictwa w tych uroczystościach wrócimy w drugiej części ogłoszeń).

IV. OBOWIĄZUJE OGRANICZENIE LICZBY WIERNYCH DO 5 OSÓB!!!
– NA MSZĘ ŚW., RÓWNIEŻ NIEDZIELNĄ ZAPRASZAM TYLKO OSOBY, KTÓRE MAJĄ ZAMÓWIONĄ INTENCJĘ. W LICZBIE NIE WIĘKSZEJ NIŻ 5 OSÓB.
– Pozostałych wiernych zachęcam do uczestnictwa w nabożeństwach przez pośrednictwo mediów(tv, radia, internet). I duchowe przyjmowanie Komunii Św.
– Dyspensa od uczestnictwa w Eucharystii i święta nakazane w niedzielę rozszerzona jest na wszystkich wiernych
– Warto tu zacytować naszego biskupa Ignacego Deca: „Zaznaczam, że nie mamy do czynienia z prześladowaniem Kościoła, kiedy to chwalebne jest trwanie przy zgromadzeniach liturgicznych jako świadectwo wiary, ale w sposób oczywisty z odpowiedzialnym współdziałaniem Pasterzy wraz z władzami cywilnymi na rzecz ocalenia jak największej liczby wiernych przed katastrofą epidemii”.

VI. I NIEDZIELA MIESIĄCA
– INDYWIDUALNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU OD 13.30 DO 17.00 W KOŚCIELE.
– PROSZĘ O ZACHOWANIE LICZBY 5 OSÓB W KOŚCIELE

VII. ODWOŁANA MSZA ŚWIĘTA W NIEDZIELĘ O GODZINIE 15.00

VIII. NA CZAS KWARANTANNY ODWOŁANE SĄ PUBLICZNIE NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ I GORZKICH ŻALI

IX. ZACHĘTA DO INDYWIDUALNEGO NAWIEDZANIA KOŚCIOŁA, ADORACJI
1) Zachęcamy do indywidualnego nawiedzania Kościoła i modlitwy w celu ustania pandemii. Kościół będzie otwarty codziennie od Mszy św. porannej do Mszy św. wieczornej. W tym czasie zachęcamy do odprawienia np. Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.
2) Wystawiony Najświętszy Sakramentu do Wielkiej Środy po Mszy św. porannej (do 9.30) i wieczornej (do 18.30)

X. SPOWIEDŹ!!!
1) W czasie Adoracji jak również przed Eucharystią możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania. W konfesjonałach na kratkach umieszczone są folie ochronne.
2) Do spowiedzi można umawiać się telefonicznie (533535423). Zgodnie z aktualnymi zaleceniami spowiedź może odbywać się poza konfesjonałem np. w kancelarii. Należy zachować ostrożności np. odpowiednią odległość. Po spowiedzi można poprosić o Komunię świętą.
3) Praktyka żalu doskonałego dla tych, którzy z uzasadnionych przyczyn nie mogą przystąpić do sakramentu spowiedzi.

XI. WIZYTA U CHORYCH
1) Odwiedziny chorych i starszych z posługą sakramentalną na ich wyraźne życzenie
2) Prosimy o wzywanie księdza z posługa sakramentalną szczególnie w niebezpieczeństwie śmierci.

XII. STRONA NASZEJ PARAFII
Zachęcamy do korzystania z naszej strony internetowej. Umieszczane
są na niej bieżące informacje jak również homilie. URUCHOMIONY ZOSTAŁ PONOWNIE FACEBOOK.

XIII. OFIARY NA PARAFIĘ MOŻNA WPŁACAĆ NA KONTO PARAFIALNE