KOMUNIKAT BISKUPA ŚWIDNICKIEGO – PILNE

Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu…

Jak przyjmować poprawnie Komunię świętą na rękę