Biskup Świdnicki wzywa do modlitwy o pokój

Módlmy się o pokój na świecie! Siostry i Bracia! Umiłowani Diecezjanie!  W obliczu zagrożeń, w których znalazła się nasza Ojczyzna i Europa, rodzi się potrzeba gorącej modlitwy o pokój. Proszę,…